Vlas en Graan Oldtimer Club

lets travel together and get lost in beautiful places

Inschrijfformulier deelnemer Nazomer toerrit 28 augustus 2022

U  dient de totale kosten over te maken op rekeningnummer  NL34RABO0131762885 t.n.v. Vlas, Graan & Koffie inzake Nazomer toerrit 28 augustus 2022 onder vermelding van "naam - toerrit 2021".

Kosten Toerrit
€ 15,00 - per auto
DEELNAME IS GEHEEL OP EIGEN RISICO.

De toertocht wordt gehouden op de openbare weg en u dient zich aan de geldende verkeersregels te houden. Aanwijzingen van verkeersregelaars en/of andere daartoe bevoegde personen dient u altijd op te volgen.
DE ORGANISATIE AANVAARDT GENERLEI AANSPRAKELIJKHEID. U dient in het bezit te zijn van een geldige groene  kaart en deze op verzoek te tonen aan de  organisatie. U dient een geldig legitimatie bewijs bij u te hebben.